من یه گلم

یه گل قشنگ

اول که گل نبودم

اول یه دونه بودم

یه دختر مهربون

منو گذاشت تو گلدون

آفتاب تابید گرم شدم

بارون بارید نرم شدم

بهار اومد بزرگ شدم

حالا یه دونه گل شدم