دوست دایی مهدی یه هاپوی ناز داره که اسمش جنیفر هست

جنیفر از ۵ فروردین خونه ما مهمون اومده

جنیفر همش ۴ سالشه

تازه قراره مامان بشه

تو دلش نی نی داره

خیلی دوسش دارم

اینم من و جنیفر :