داستان های کوتاه و شگفت انگیز

                                     "اون بالا بالاها بشین"

یه کلاغ روی یه درخت نشسته بود و تمام روز بیکار بود و هیچ کاری نمی کرد. یه خرگوش کلاغ رو دید . ازش پرسید:منم می تونم مثل تو تمام روز بیکار بشینم و هیچ کاری نکنم؟

کلاغ جواب داد: البته که می تونی!

خرگوش روی زمین،کنار درخت نشستو مشغول استراحت شد...

یه هو یه روباه پریدو خرگوش رو گرفت و خورد.

 

نتیجه:می دونی منظورم از اون بالا بالاها چی هست که؟...آفرین خودشه!

 

                         شادی حقیقی زندگی این است

                                  «صرف عمر در راه هدفی عظیم»

                                              جورج بــرنــــارد شـــاو

/ 0 نظر / 40 بازدید